Turismul în România, martie 2022

  • În luna martie 2022, comparativ cu luna martie 2021, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 48,2%, iar înnoptările cu 55,6%.
  • În luna martie 2022, comparativ cu luna martie 2021, la punctele de frontieră, sosirile1) vizitatorilor străini au crescut cu 265,6%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 96,5%.
  1. Sosiri şi înnoptări1 în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare în luna martie
  Sosiri Înnoptări
Martie

2021

-mii-

Martie

2022

-mii-

Martie 2022 faţă de martie 2021 -%- Martie

2021

-mii-

Martie

2022

-mii-

Martie 2022 faţă de martie 2021 -%-
Total 431,3 639,0 148,2 781,8 1216,5 155,6
Turişti români 406,4 528,2 130,0 724,2 963,9 133,1
Turişti străini*** 24,9 110,8 445,0 57,6 252,6 438,5
din care:            
– Europa 20,9 80,6 385,6 48,1 167,4 348,0
– Uniunea Europeană 15,2 52,4 344,7 35,6 110,5 310,4
– Asia 1,2 16,6 1383,3 3,0 47,7 1590,0
– America de Nord 1,3 8,3 638,5 3,3 22,7 687,9
– America de Sud * 0,7 * 2,3
– Africa * 2,1 0,7 6,3 900,0
  1. Distribuţia sosirilor turiştilor români în structurile de 2. Distribuţia sosirilor turiştilor străini în structurile de primire primire turistică, pe zone turistice, în luna martie 2022 turistică, pe zone turistice, în luna martie 2022 comparativ cu comparativ cu luna martie 2021 luna martie 2021

% %

Zona Delta Dunării, I 0,5 inclusiv oraşul Tulcea I 0,5

Staţiuni din zona litorală exclusiv oraşul Constanţa 1,0

Staţiuni din zona litorală exclusiv oraşul Constanţa 1,3

  • Martie 2022
  • Martie 2021

Staţiuni din zona       1,0

balneară                    1,7

Staţiuni din zona 3,7 montană    I 5,1

Alte localităţi şi trasee H 13,6 turistice        M 10 1

Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv Tulcea

80,0

79,4

■ Martie 2022

■ Martie 2021

Zona Delta Dunării, I 0,7 inclusiv oraşul Tulcea 2,4

0                                                                                                                                                                  20 40 60 80 100

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2022 au însumat 639,0 mii persoane, în creştere cu 48,2% faţă de cele din luna martie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna martie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,7%, iar sosirile turiştilor străini 17,3%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2022 au însumat 1216,5 mii, în creştere cu 55,6% faţă de cele din luna martie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna martie 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 79,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 20,8%.

Durata medie a şederii în luna martie 2022 a fost de 1,8 zile la turiştii români şi de 2,3 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna martie 2022 a fost de 21,4% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 6,5 puncte procentuale faţă de luna martie 2021.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna martie 2022 au însumat 1161,8 mii persoane, în creştere cu 265,6% faţă de luna martie 2021.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna martie 2022 au însumat 1086,4 mii persoane, în creştere cu 96,5% comparativ cu luna martie 2021.

 

  Sosiri Înnoptări
Perioada 01.01. – 31.03.2021 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 faţă de perioada 1.0131.03.2021 -%- Perioada 01.01. – 31.03.2021 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 faţă de perioada 1.01. – 31.03.2021 -%-
Total 1410,5 1796,4 127,4 2608,8 3408,7 130,7
Turişti români 1346,0 1563,7 116,2 2459,7 2882,3 117,2
Turişti străini*) 64,5 232,7 360,8 149,1 526,4 353,1
din care:            
– Europa 53,4 176,2 330,0 123,9 374,4 302,2
– Uniunea Europeană 38,4 118,5 308,6 90,6 252,9 279,1
– Asia 3,7 29,2 789,2 8,3 80,4 968,7
– America de Nord 3,3 14,6 442,4 8,4 40,4 481,0
– America de Sud * 1,5 0,6 4,3 716,7
– Africa 0,6 3,6 600,0 1,5 10,2 680,0

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 01.01.-31.03.2022, au însumat 1796,4 mii persoane, în creştere cu 27,4% faţă de perioada 01.01.-31.03.2021.

Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-31.03.2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 87,0%, în timp ce sosirile turiştilor străini au înregistrat un procent de 13,0%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-31.03.2022 au însumat 3408,7 mii, în creştere cu 30,7% faţă de cele din perioada 01.01.-31.03.2021.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-31.03.2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 15,4%.

Durata medie a şederii în perioada 01.01.-31.03.2022, a fost de 1,8 zile la turiştii români şi de 2,3 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 01.01.-31.03.2022 a fost de 20,8% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 3,6 puncte procentuale faţă de perioada 01.01.-31.03.2021.

Pe judeţe2), în perioada 01.01.-31.03.2022, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (261,8 mii persoane), Braşov (250,8 mii persoane) şi Prahova (103,6 mii persoane) iar înnoptările turiştilor în structurile de primire au înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (512,8 mii), Braşov (488,3 mii), si Prahova (209,4 mii).

Pe ţări2), cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 01.01.-31.03.2022 au provenit din: Germania (24,0 mii persoane), Italia (20,0 mii persoane) si Israel (18,9 mii persoane).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-31.03.2022 de 2316,4 mii persoane, în creştere cu 145,2% faţă de perioada 01.01.-31.03.2021.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-31.03.2022 de 3022,4 mii persoane, în creştere cu 63,3% comparativ cu perioada 01.01.-31.03.2021.

1.Sosiri şi înnoptări în apartamente şi camere de închiriat în luna martie

  Sosiri Înnoptări
Martie

2021

-mii-

Martie

2022

-mii-

Martie 2022 faţă de martie 2021 -%- Martie

2021

-mii

Martie

2022

-mii-

Martie 2022 faţă de martie 2021 -%-
Total 27,1 48,1 177,5 50,9 86,2 169,4
Turişti români 26,6 44,0 165,4 47,8 75,7 158,4
Turişti străini 0,5 4,1 820,0 3,1 10,5 338,7

Sosirile în apartamente şi camere de închiriat înregistrate în luna martie 2022 au însumat

  • mii persoane, în creştere cu 77,5% faţă de cele din luna martie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna martie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente şi camere de închiriat au reprezentat 91,5%, în timp ce sosirile turiştilor străini, doar 8,5%.

Înnoptările înregistrate în apartamente şi camere de închiriat în luna martie 2022 au însumat

  • mii, în creştere cu 69,4% faţă de cele din luna martie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna martie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente şi camere de închiriat au reprezentat 87,8%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 12,2%.

 

  Sosiri Înnoptări
Perioada 01.01. – 31.03.2021 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 -mii Perioada 01.01. – 31.03.2022 faţă de perioada 1.0131.03.2021 -%- Perioada 01.01. – 31.03.2021 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 -mii- Perioada 01.01. – 31.03.2022 faţă de perioada 1.01. – 31.03.2021 -%-
Total 97,3 144,4 148,4 185,8 268,4 144,5
Turişti români 95,8 135,5 141,4 178,9 246,1 137,6
Turişti străini 1,5 8,9 593,3 6,9 22,3 323,2

Sosirile în apartamente si camere de închiriat înregistrate în perioada 01.01.-31.03.2022, au însumat 144,4 mii persoane, în creştere cu 48,4% faţă de cele din perioada 01.01.-31.03.2021. Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-31.03.2022, sosirile turiştilor români în apartamente şi camere de închiriat au reprezentat 93,8%, iar sosirile turiştilor străini 6,2%.

Pe judeţe2), în perioada 01.01.-31.03.2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente şi camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Braşov (36,0 mii persoane), Municipiul Bucureşti (28,2 mii persoane) şi Cluj (11,6 mii persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente şi camere de închiriat în perioada 01.01.-31.03.2022, au însumat 268,4 mii, în creştere cu 44,5% faţă de cele din perioada 01.01.-31.03.2021.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-31.03.2022, înnoptările turiştilor români în apartamente şi camere de închiriat au reprezentat 91,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 8,3%.

Pe judeţe2), înnoptările turiştilor în apartamente şi camere de închiriat în perioada 01.01.31.03.2022, au înregistrat valori mai mari în: Braşov (65,2 mii), Municipiul Bucureşti (54,0 mii) şi Prahova (22,2 mii).

Informaţii suplimentare:

Precizări Metodologice

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Eşantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului-Departamentul pentru turism, la data de 13 ianuarie 2022.

Lista cuprindea 13303 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9493 structuri de cazare şi 3810 apartamente şi camere de închiriat.

În luna martie 2022, din totalul structurilor de cazare, 3736 unităţi erau în reparaţii capitale şi 2116 nu au completat chestionarul din alte cauze.

Informaţii suplimentare se pot obţine si din baza de date TEMPO on-line a INS (datele lunii martie 2022 vor fi disponibile din data de 04 mai 2022) şi din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 27 mai 2022).

 

Direcţia de Comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro Tel: +4021 3181869

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *