Turismul în România în februarie 2022

  • În luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 16,1%, iar înnoptările cu 15,6%.
  • În luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, la punctele de frontieră, sosirile1)vizitatorilor străini au crescut cu 116,5%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 59,0%.

 1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare – luna februarie 

    Sosiri     Înnoptări  
   

Februarie 2021

-mii-

 

Februarie 2022

-mii-

Februarie 2022

faţă de februarie 2021

-%-

 

Februarie 2021

-mii-

 

Februarie 2022

-mii-

Februarie 2022

faţă de februarie 2021

-%-

Total 498,3 578,7 116,1 942,7 1089,4 115,6
Turişti români 477,9 509,2 106,5 895,7 937,3 104,6
Turişti străini**) 20,4 69,5 340,7 47,0 152,1 323,6
din care:            
– Europa 16,9 54,6 323,1 39,4 115,1 292,1
– Uniunea

Europeană

 

12,0

 

37,5

 

312,5

 

28,5

 

79,3

 

278,2

– Asia 1,3 7,3 561,5 2,7 18,4 681,5
– America de Nord 1,1 3,8 345,5 2,5 11,0 440,0
– America de Sud * 0,5 * 1,2
– Africa * 1,0 0,5 2,3 460,0

*) Date mai mici de 0,5; **) După ţara de rezidenţă

Turismul în România, februarie 2022

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2022 au însumat 578,7 mii persoane, în creștere cu 16,1% faţă de cele din luna februarie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna februarie 2022 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 88,0%, în timp ce sosirile turiştilor străini, doar 12,0%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2022 au însumat 1089,4 mii, în creștere cu 15,6% faţă de cele din luna februarie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna februarie 2022 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 14,0%.

Durata medie a şederii în luna februarie 2022 a fost de 1,8 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna februarie 2022, a fost de 21,5% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 1,7 puncte procentuale faţă de luna februarie 2021.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna februarie 2022 au însumat 626,8 mii persoane, în creștere cu 116,5% faţă de luna februarie 2021.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna februarie 2022 au însumat 865,5 mii persoane, în creștere cu 59,0% comparativ cu luna februarie 2021.

2.  Sosiri şi înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în perioada 01.01.-28.02.2022 comparativ cu perioada 01.01.-28.02.2021

 

    Sosiri     Înnoptări  
   

Perioada

01.01. – 28.02.2021

-mii-

 

Perioada

01.01. – 28.02.2022

-mii-

Perioada

01.01. – 28.02.2022

faţă de perioada 1.01-

28.02.2021

-%-

 

Perioada

01.01. – 28.02.2021

-mii-

 

Perioada

01.01. – 28.02.2022

-mii-

Perioada

01.01. – 28.02.2022

faţă de

perioada

1.01. – 28.02.2021

-%-

Total 979,2 1157,4 118,2 1827,1 2192,2 120,0
Turişti români 939,6 1035,4 110,2 1735,6 1918,4 110,5
Turişti străini*) 39,6 122,0 308,1 91,5 273,8 299,2
din care:            
– Europa 32,5 95,6 294,2 75,8 206,9 273,0
– Uniunea

Europeană

 

23,2

 

66,1

 

284,9

 

55,0

 

142,4

 

258,9

– Asia 2,5 12,6 504,0 5,3 32,7 617,0
– America de Nord 2,0 6,4 320,0 5,2 17,7 340,4
– America de Sud * 0,9 * 2,0
– Africa * 1,5 0,8 3,9 487,5

*) După ţara de rezidenţă;

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-28.02.2022 au însumat 1157,4 mii persoane, în creștere cu 18,2% faţă de perioada 01.01.-28.02.2021.

Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-28.02.2022 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 89,5%, în timp ce sosirile turiştilor străini au înregistrat un procent de 10,5%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-28.02.2022 au însumat 2192,2 mii, în creștere cu 20,0% faţă de cele din perioada 01.01.-28.02.2021.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-28.02.2022 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 87,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 12,5%.

Durata medie a şederii în perioada 01.01.-28.02.2022 a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 01.01.-28.02.2022 a fost de 20,4% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 2,0 puncte procentuale faţă de perioada 01.01.-28.02.2021.

Pe judeţe1), în perioada 01.01.-28.02.2022, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire a înregistrat valori mai mari în: Braşov (179,7 mii persoane), Municipiul Bucureşti (146,4 mii persoane) și Prahova (73,5 mii persoane) iar înnoptările turiştilor în structurile de primire au înregistrat valori mai mari în: Braşov (360,7 mii), Municipiul Bucureşti (267,8 mii) și Prahova (150,7 mii).

Pe țări1), cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 01.01.-28.02.2022 au provenit din: Germania (13,3 mii persoane), Italia (11,4 mii persoane) și Israel (8,6 mii persoane).

Sosirile vizitatorilor  străini în România, înregistrate la punctele  de frontieră, au fost  în perioada 01.01.-28.02.2022 de 1154,7 mii persoane, în creștere cu 84,2% faţă de perioada 01.01.-28.02.2021.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna perioada 01.01.-28.02.2022 de 1936,0 mii persoane, în creștere cu 49,1% comparativ cu perioada 01.01.-28.02.2021.

***

 1.Sosiri şi înnoptări în apartamente și camere de închiriat în luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021

 

    Sosiri     Înnoptări  
   

Februarie 2021

-mii

 

Februarie 2022

-mii

Februarie 2022

faţă de februarie 2021

-%-

 

Februarie 2021

-mii

 

Februarie 2022

-mii-

Februarie 2022

faţă de februarie 2021

-%-

Total 37,2 44,9 120,7 71,1 84,8 119,3
Turişti români 36,8 42,1 114,4 69,4 78,1 112,5
Turişti străini 0,4 2,8 700,0 1,7 6,7 394,1

 

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în luna februarie 2022 au însumat 44,9 mii persoane, în creștere cu 20,7% faţă de cele din luna februarie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna februarie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 93,8%, în timp ce sosirile turiştilor străini, doar 6,2%.

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna februarie 2022 au însumat 84,8 mii, în creștere cu 19,3% faţă de cele din luna februarie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna februarie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 92,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,9%.

2.Sosiri şi înnoptări în apartamente și camere de închiriat în perioada 01.01.-28.02.2022 comparativ cu perioada 01.01.-28.02.2021

 

    Sosiri     Înnoptări  
   

 

Perioada

01.01. – 28.02.2021

-mii-

 

 

Perioada

01.01. – 28.02.2022

-mii

Perioada

01.01. – 28.02.2022

faţă de perioada 1.01-

28.02.2021

-%-

 

 

Perioada

01.01. – 28.02.2021

-mii-

 

 

Perioada

01.01. – 28.02.2022

-mii-

Perioada

01.01. – 28.02.2022

faţă de

perioada

1.01. – 28.02.2021

-%-

Total 70,2 96,3 137,2 134,9 182,2 135,1
Turişti români 69,2 91,4 132,1 131,1 170,4 130,0
Turişti străini 1,0 4,9 490,0 3,8 11,8 310,5

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în perioada 01.01.-28.02.2022, au însumat 96,3 mii persoane, în creștere cu 37,2% faţă de cele din perioada 01.01.-28.02.2021. Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-28.02.2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 94,9%, în timp ce sosirile turiştilor străini, doar 5,1%.

Pe judeţe1), în perioada 01.01.-28.02.2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Braşov (24,7 mii persoane), Municipiul Bucureşti (17,4 mii persoane) și Prahova (8,0 mii persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în perioada 01.01.-28.02.2022, au însumat 182,2 mii, în creștere cu 35,1% faţă de cele din perioada 01.01.-28.02.2021.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-28.02.2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 93,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 6,5%.

Pe judeţe1), înnoptările turiştilor în apartamente și camere de închiriat în perioada 01.01.- 28.02.2022, au înregistrat valori mai mari în: Braşov (46,5 mii), Municipiul Bucureşti (32,7 mii) și Prahova (16,3 mii).

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Eşantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism, la data de 13 ianuarie 2022.

Lista cuprindea 13303 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9493 structuri de cazare şi 3810 apartamente şi camere de închiriat.

În luna februarie 2022, din totalul structurilor de cazare, 446 unități erau închise în momentul desfășurării cercetării statistice din cauza COVID-19, 3772 unități erau  în   reparaţii capitale şi 1655 nu au completat chestionarul din alte cauze.

Informaţii suplimentare se pot obţine și din baza de date TEMPO on-line a INS (datele lunii februarie 2022 vor fi disponibile din data de 01 aprilie 2022) şi din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 27 aprilie 2022).

 

INS, Direcția de Comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro Tel: +4021 3181869

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *