Pericol de mine în Marea Neagră

Cu privire la avizul emis de Direcţia Hidrografică Maritimă (DHM), referitor la existenţa pericolului de mine…