Sistemul INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”

Prin hotărârea aprobată,  se asigură continuitatea și finalizarea proiectului de investiţii ,,Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”, proiect derulat  de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui  instrument care să consolideze  capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de sănătate publică, prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informaționale și informatice utilizate și standardizarea datelor, fapt ce va conduce la creșterea eficientei activității proprii.

Sistemul integrat de management va permite elaborarea de rapoarte, analize, studii menite sa îmbunătățească și să consolideze capacitatea decizională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma Informatica din Asigurările de sănătate (PIAS), care are în componență: Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), Sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), Sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) .

În prezent, PIAS gestionează un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale.

Soluția informatică va asigura respectarea la un nivel ridicat a cerințelor de securitate informațională, care să garanteze confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Valoarea totală a proiectului „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate este de 101.980 mii lei, din care cheltuielile de investiții reprezintă  98.056 mii lei. Durata de execuţie a investiţiei este de 18 luni, iar finanţarea se realizează din fonduri alocate prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar aficiente, precum şi din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru cota de contribuție proprie, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *