S-a înființat Comitetul interministerial privind schimbările climatice

Guvernul a aprobat organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial privind schimbările climatice, coordonat de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și format din reprezentanți ai instituțiilor publice din România, care va elabora și implementa politici în domeniul combaterii schimbărilor climatice.

Comitetul va analiza, monitoriza și propune de politici prioritare anuale în domeniul schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele asumate față de UE, inclusiv prin PNRR și alte organizații internaționale la care România este parte sau este în curs de accedere.

Împreună cu ministerele de resort, reprezentații grupului de lucru vor analiza și propune soluții pentru a asigura concordanța politicilor din sectoarele care au impact asupra schimbărilor climatice.

Comitetul va analiza gradul de îndeplinire a obiectivelor Strategiei Naționale pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  și va identifica soluții pentru atingerea acestor obiective.

De asemenea, Comitetul va analiza, monitoriza și evalua gradul de îndeplinire a măsurilor ce revin autorităților și instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor prevăzute în Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România

Comitetul Interministerial se va reuni în ședințe ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui Comitetului sau a unuia dintre vicepreședinți. La invitația prim-ministrului, președintele României poate participa la ședințele Comitetului Interministerial privind schimbările climatice.

Activitatea Comitetului este sprijinită de Direcția de Coordonare Politici și Priorități din cadrul Departamentului  pentru Dezvoltare Durabilă al SGG. Activitatea membrilor Comitetului este neremunerată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *