Recensamântul Populației și al Locuințelor 2021 (RPL2021)

Recensamântul Populației și al Locuințelor 2021 (RPL2021)RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în formal digital.

Prima etapă, de autorecenzare online, a început pe 14 martie și durează până pe 15 mai. În această perioadă, persoanele pot completa chestionarul de recenzare accesând pagina https://www.recensamantromania.ro, de pe orice dispozitiv electronic. Cei care au nevoie de îndrumare pentru completarea online pot beneficia de sprijinul unui recenzor de Autorecenzare online asistată, disponibilă în toate localitățile din țară, în spații special amenajate. Lista punctelor de Autorecenzare online asistată din țară poate fi descărcată aici.

Începând de pe 16 mai și până pe 17 iulie, va avea loc recenzarea persoanelor care nu s-au autorecenzat în prima etapă, prin colectarea datelor în interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor). Recensământul este organizat și desfășurat de Institutul Național de Statistică, cu sprijin tehnic, logistic și informațional din partea primăriilor.

Recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2021 (RPL2021), care se desfăşoară în aceste zile în România, face parte dintr-o rundă de recensăminte desfășurate la nivel european. Momentul de referinţă al recensământului este 1 decembrie 2021 ora 0:00, însă din cauza situației pandemice din ultimii doi ani, România a fost nevoită să mute colectarea datelor în acest an;

Rezultatele Recensământului vor fi diseminate agregat, astfel încât identificarea persoanelor fizice este imposibilă;

Scopul RPL2021 este strict statistic și științific:

  • Recensământul NU colectează date în scop fiscal, de taxare a proprietăților sau în scopul creării unor baze de date individuale cu cetățenii României;
  • Recensământul NU colectează date legate de consumul de metri cubi de gaze naturale, de gigalcalorii sau de kilowaţi, ci date legate de puterea instalată a energiei regenerabile, în vederea formulării programelor pentru obținerea de subvenții;

Datele din Recensământ NU constituie probe în justiție;

Desfășurarea RPL 2021 este reglementată de Legile nr. 178/2020, nr. 204/2021 și nr. 16/2022 care au aprobat și adus modificări asupra OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România;

Obiectivul Recensământului este acela de a afla numărul populației care trăiește pe teritoriul României, informații referitoare la condițiile de locuit, de la nivel național până la nivel de sat și comunități locale. Aceste informații sunt folosite la construirea de politici publice reprezentative, la alocarea fondurilor locale pe baza numărului de locuitori, a caracteristicilor și distribuției lor la nivel național și local. La nivel european, numărul de locuitori ai României este criteriu de alocare a fondurilor europene;

Ca și precedentele douăsprezece recensăminte naționale efectuate în România până în prezent, actualul recensământ colectează în mare măsură aceleași variabile statistice:

  • Variabilele de recensământ (datele solicitate prin chestionar), așa cum sunt stabilite de cadrul legal al recensământului, corespund tematicilor prevăzute în Regulamentul (UE) 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008, care trebuie aplicat în întregime și în mod obligatoriu.
  • Cu privire la încălcarea art. 26 – Viaţa intimă, familială şi privată, din Constituția României, nu se poate considera că prevederile OUG nr. 19/2020, afectează dreptul la viață privată, Recensământul populației și locuințelor constituind o cercetare statistică complexă, obiectul acestuia reprezentândul toate persoanele și clădirile prevăzute de art. 5 din OUG nr. 19/2020. În consecință, colectarea datelor referitoare la persoane nu poate fi interpretată ca o imixtiune arbitrară și ilegitimă în viața privată a persoanei;
  • Referitor la încălcarea art. 27 din Constituția României, precizăm că recensământul nu aduce atingere inviolabilității domiciliului. Dispozițiile OUG nr. 19/2020 nu fac trimitere la obligativitatea accesului în domiciliul/reşedinţa persoanei, ci doar la asigurarea/permiterea accesului personalului de recensământ în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului;

Recensământul garantează protecția și confidențialitatea datelor colectate, in conformitate Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR). Astfel, CNP-ul introdus pentru completarea chestionarului online se transformă automat și ireversibil într-un identificator statistic unic atunci când chestionarul este finalizat. În felul acesta, se elimină complet posibilitatea identificării persoanelor recenzate.

 

Institutul Naţional de Statistică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *