INSSE: Comerțul internațional cu bunuri al României în martie 2022

În luna martie 2022, exporturile FOB au însumat 8226,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 10797,7 milioane euro, rezultând un deficit de 2571,5 milioane euro.

  • Faţă de luna martie 2021, exporturile din luna martie 2022 au crescut cu 26,0%, iar importurile au crescut cu 22,9%.
  • În perioada I-31.III 2022, exporturile FOB au însumat 22035,3 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 29203,7 milioane euro.
  • În perioada I-31.III 2022, exporturile au crescut cu 24,4%, iar importurile au crescut cu 26,7%, comparativ cu perioada 1.I-31.III 2021.
  • Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada I-31.III 2022 a fost de 7168,4 milioane euro, mai mare cu 1830,5 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.III 2021.

 

Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale în perioada ianuarie 2017 – martie 2022 

Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale în perioada ianuarie 2017 – martie 2022

În perioada 1.I-31.III 2022, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (42,9% la export şi 32,7% la import) şi alte produse manufacturate1) (30,9% la export şi 28,9% la import).

 

 

Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.42), în perioada 1.I-31.III 2022

 

  Exporturi FOB Importuri CIF
1.I-31.III 2022 1.I-31.III 2022
 

Milioane euro

 

Pondere în total export (%)

 

în % față de 1.I-31.III

2021

 

Milioane euro

 

Pondere în total import (%)

 

în % față de 1.I-31.III

2021

TOTAL 22035,3 100,0 +24,4 29203,7 100,0 +26,7
din care, în relație cu UE 27 16059,4 72,9 +20,8 20930,9 71,7 +23,1
Alimente și animale vii 1967,3 8,9 +65,0 2328,6 8,0 +16,2
din care, în relație cu UE 27 866,3 3,9 +45,4 1971,9 6,8 +15,1
Băuturi și tutun 361,1 1,6 +33,3 213,2 0,7 +20,8
din care, în relație cu UE 27 250,4 1,1 +13,7 154,1 0,5 +13,9
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil3)  

1064,7

 

4,8

 

+71,6

 

907,5

 

3,1

 

+31,3

din care, în relație cu UE 27 668,1 3,0 +143,7 521,7 1,8 +14,2
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate  

1055,8

 

4,8

 

+92,4

 

2987,0

 

10,2

 

+120,4

din care, în relație cu UE 27 438,8 2,0 +85,7 1246,0 4,3 +278,8
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală  

163,7

 

0,7

 

+211,9

 

73,5

 

0,3

 

+47,7

din care, în relație cu UE 27 151,1 0,7 +387,2 58,4 0,2 +39,7
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune  

1100,2

 

5,0

 

+20,4

 

4690,4

 

16,1

 

+40,3

din care, în relație cu UE 27 805,7 3,7 +26,3 3522,3 12,1 +29,6
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă  

4071,4

 

18,5

 

+36,3

 

5544,6

 

19,0

 

+32,7

din care, în relație cu UE 27 3009,5 13,7 +34,2 3982,1 13,6 +29,0
Mașini și echipamente pentru transport 9463,6 42,9 +7,8 9554,2 32,7 +11,5
din care, în relație cu UE 27 7563,5 34,3 +6,5 7327,9 25,1 +10,1
Articole manufacturate diverse 2742,7 12,4 +17,8 2890,5 9,9 +7,6
din care, în relație cu UE 27 2288,3 10,4 +17,3 2136,7 7,3 +14,5
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI 44,8 0,2 +80,6 14,1 *) +155,1
din care, în relație cu UE 27 17,8 0,1 +113,1 9,7 *) +157,4

*) Sub 0,05

Notă: Diferențele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

 

 

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.III 2022 a fost de 16059,4 milioane euro  la expedieri şi de 20930,9 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,9% din total exporturi şi 71,7% din total importuri.

 

 

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.III 2022 a fost de 5975,9 milioane euro la exporturi şi de 8272,8 milioane euro la importuri, reprezentând 27,1% din total exporturi şi 28,3% din total importuri.

 

 

1) Sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.)

2) CSCI, Rev.4. – Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional

3) Sunt cuprinse, în principal, semințe și fructe oleaginoase; minereuri metalifere și deșeuri de metale; lemn și plută; alte materii brute de origine animală sau vegetală

 

Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale Intra-UE27 şi Extra-UE27 în perioada ianuarie 2020 – martie 2022

Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale Intra-UE27 şi Extra-UE27 în perioada ianuarie 2020 – martie 2022

 

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării  exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă  preţul la frontiera ţării  importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

Informaţii detaliate referitoare la comerţul internaţional cu bunuri realizat în luna februarie și perioada 1.I-28.II 2022 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.2/2022,  termen de apariţie 19 mai 2022.

Date  detaliate  pentru  luna  martie  și  perioada  1.I-31.III  2022  vor  fi  prezentate  în  Buletinul  Statistic  de  Comerţ Internaţional nr.3/2022, termen de apariţie 20 iunie 2022.

Următorul comunicat de presă, referitor la comerţul internaţional cu bunuri în luna aprilie și perioada 1.I-30.IV 2022, va apărea la data de 9 iunie 2022.

Pentru  comparaţii  internaţionale  se  poate consulta  Comunicatul  de  presă  al  Eurostat, care  va  apărea la data de 16 mai 2022 (http://ec.europa.eu/eurostat).

 

Direcţia de Comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro; Tel: +4021 3181869

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *