INS: Doar 44,6% din suprafața agricolă utilizată se află în proprietatea celor care o utilizează

 • În anul 2020, în România existau 2887 de mii de exploatații agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol. Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol runda 2020 arată că, în decurs de 10 ani, numărul exploatațiilor agricole a scăzut cu 972 mii, respectiv cu 25,2%, iar suprafața agricolă utilizată a scăzut cu 543 mii ha, respectiv cu 4,1%.

Numărul exploatațiilor agricole și suprafața agricolă utilizată (SAU)

Exploatațiile agricole

 • Numărul exploatațiilor agricole și suprafața medie a acestora

  Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului General Agricol runda 2020, numărul total al exploatațiilor agricole a fost de cca. 2887 mii, mai scăzut cu cca. 972 mii, respectiv 25,2% față de Recensământul General Agricol din 2010.

  • numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 2862 mii, cu 25,3% mai mic decât în anul 2010;
  • numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de cca. 25 mii, cu 17,3% mai mic decât în anul 2010.

Scăderea numărului de exploatații agricole a condus la creșterea suprafeței agricole medii per

exploatație cu cca. 28% (de la 3,45 ha în 2010 la 4,42 ha în anul 2020).

Tendința de scădere a numărului de exploatații agricole, în special a celor de dimensiuni foarte mici s-a reflectat în structura exploatațiilor agricole prin reducerea ponderii exploatațiilor cu suprafață agricolă utilizată mai mică de 0,1 ha de la 10,3% în anul 2010 la 4,3% în anul 2020 și creșterea ponderii exploatațiilor agricole are au utilizat suprafețe mai mari de 10 ha de la 2,2% în anul 2010 la 4,2% în anul 2020.

Pe categorii de exploatații agricole:

 • suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploatație agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,73 ha, comparativ cu 1,95 ha în anul 2010;
 • suprafața agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploatație agricolă cu personalitate juridică a fost de 194,78 ha, comparativ cu 190,78 ha în anul 2010.
 • Numărul exploatațiilor agricole cu suprafață agricolă utilizată mai mică de 1 ha este în scădere

  Numărul exploatațiilor agricole de dimensiuni mici, care au utilizat o suprafață agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2020 față de anul 2010 cu 488 de mii de exploatații agricole, respectiv cu 24,2%. La scăderea numărului de exploatații agricole de dimensiuni mici a contribuit în mare măsură numărul celor care au utilizat o suprafață agricolă mai mică de 0,1 ha.

  Pe clase de mărime a suprafeței agricole utilizată, în anul 2020, structura exploatațiilor agricole a fost diferită din punct de vedere al numărului acestora, comparativ cu structura din punct de vedere a suprafeței agricole utilizată astfel:

  • exploatațiile agricole sub 1 ha, deși au reprezentat 54,0% din numărul total, au utilizat

   numai 4,6% din suprafața agricolă;

  • exploatațiile agricole cu dimensiuni între 1 și 5 ha au reprezentat 36,3% din numărul

   total și au utilizat 18,2% din suprafața agricolă;

  • exploatațiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (cca 1%) în ceea ce privește numărul acestora, dar au utilizat 54,0% din suprafața agricolă.
 • O mare parte a suprafeței agricole utilizată (44,6%) se află în proprietatea celor care o utilizează

În anul 2020, din punct de vedere al modului de deținere a suprafeței agricole utilizată, suprafețele în proprietate incluzând și terenul comun (48,9%) și cele luate în arendă (37,5%) au avut cele mai mari ponderi.

În anul 2020, suprafața agricolă utilizată aflată în proprietatea exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 37,9% din întreaga suprafață agricolă utilizată, în timp ce la exploatațiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 6,6%.

 • Utilizarea terenului

Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului General Agricol runda 2020, suprafața agricolă utilizată a fost de 12763 mii ha.

În ultimii zece ani, de la Recensământul General Agricol din 2010, suprafața agricolă a scăzut cu 543 mii ha (4,1%). În anul 2020, terenul arabil și culturile permanente au crescut cu 258 mii ha (3,1%), respectiv cu 32 mii (10,4%), în timp ce suprafața cu pășuni și fânețe s-a redus cu 783 mii ha (cca. 17,4%) comparativ cu anul 2010.

În structura suprafeței agricole, ponderea terenului arabil a fost de 67,2%, ceea ce indică o creștere de 4,7 puncte procentuale față de anul 2010, ponderea pășunilor și fânețelor a fost de 29,2% în scădere cu 4,7 puncte procentuale, în timp ce suprafața culturilor permanente a avut o pondere de 2,7%, în creștere cu 0,4 puncte procentuale.

 • Suprafața cultivată

Rezultatele provizorii ale Recensământului General Agricol 2020 arată că principalele culturi din teren arabil sunt: porumbul, grâul comun, floarea soarelui și rapița, totalizând un procent de 73,1% din terenul arabil față de cca. 67,7% în anul 2010.

 

Din datele prezentate reiese faptul că, atât numărul exploatațiilor agricole cât și suprafața agricolă utilizată sunt distribuite în conformitate cu specificul zonei.

Menționăm că în macroregiunea doi sunt cele mai multe exploatații agricole (31,8%) și acestea utilizează cea mai mare suprafață agricolă (31,4%). Ca regiuni de dezvoltare, pe primele locuri, din punct de vedere al numărului exploatațiilor agricole, s-au situat regiunile Nord-Est și Sud Muntenia, cu 20,5% și respectiv 18,1%, iar din punct de vedere al suprafeței agricole utilizate, regiunile Sud Muntenia (17,9%) și Sud-Est (17,0%).

 • Efective de animale

  • În anul 2020 efectivele de porcine și bovine au scăzut cu 33,1%, respectiv cu 9,8%, iar cele de ovine și caprine au crescut cu 15,8%, respectiv 3,5% față de cele înregistrate în anul 2010

   La momentul de referință 31 decembrie 2020 se observă o scădere a efectivelor păsări față de 31 decembrie 2010

Din datele prezentate se pot evidenția următoarele aspecte:

 • s-a constatat o concentrare a efectivelor de bovine în regiunile de dezvoltare Nord-Est (22,2%), Centru (21,8%) și Nord-Vest (19,3%);
 • la efectivele de porcine, s-au evidențiat regiunile de dezvoltare Vest (26,1%), Nord-Vest (15,3%) și Sud – Est (13,8%) cu cele mai mari efective de porcine;
 • efectivele de ovine au fost preponderente în regiunile de dezvoltare Centru (20,3%), Nord-Vest (19,1%) și Vest (16,5%).
 • Forța de muncă în agricultură

  • Volumul de muncă în exploatațiile agricole, exprimat în unități anuale de muncă (UAM), în anul 2020, a înregistrat o scădere cu cca 39% față de cel înregistrat la Recensământul General Agricol din anul 2010

În anul 2020, volumul total de muncă a fost de 1005 mii unități anuale de muncă, 925 mii unități anuale de muncă în cadrul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică și 80 mii unități anuale de muncă în cadrul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.

Comparativ cu datele anului 2010, volumul de muncă înregistrat în anul 2020 a scăzut cu cca 40% în cazul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, dar a crescut cu cca. 2% în cazul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică.

Arhiva comunicatelor de presă: https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Direcţia de Comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro Tel: +4021 3181869

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *