Guvernul investește în societățile comerciale din domeniul energiei care urmează să fie privatizate

Hidrocentrala Porțile de Fier I

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

Guvernul, la propunerea ministerului Energiei, a adoptat Hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022.

În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare a Ministerului Energiei s-au prevăzut peste 830 milioane lei pentru cheltuieli de administrare, privatizare și pentru procesele de selecție a firmelor de consultanță juridică ce se vor realiza prin proceduri transparente, competitive și nediscriminatorii precum și pentru alte activități specifice.

Totodată, au fost prevăzuți bani pentru participarea Ministerului Energiei la majorarea capitalului social al unor societăți la care exercită, în numele Statului, calitatea de acționar. Majorarea efectivă a capitalului social cu aport în numerar se va face numai în condițiile în care societatea prezintă un plan de redresare care să demonstreze restabilirea viabilității societății și care să cuprindă strategia și perspectivele de dezvoltare.

Procesul de privatizare derulat de Ministerul Energiei precum și administrarea în condiții de eficiență a participațiilor statului român, cu respectarea principiilor guvernanței corporative, contribuie  în mod direct la diminuarea implicării statului în economie, la suplimentarea veniturilor bugetului de stat, precum și la dezvoltarea sectoarelor strategice ale economiei naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *