Politica de confidenţialitate

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care folosim și protejăm orice informație pe care o dați atunci când utilizați acest sit web.

Ne angajăm să ne asigurăm că identitatea dvs. este protejată. Dacă vă vom solicita anumite informații prin care puteți fi identificat atunci când folosiți acest sit web, atunci puteți fi sigur că acestea vor fi folosite numai în conformitate cu această declarație de confidențialitate.

Există posibilitatea să modificăm această politică din când în când prin actualizarea acestei pagini. Trebuie să verificați această pagină periodic pentru a vă asigura că sunteți de acord cu eventualele modificări.

Ce colectăm

Este posibil să colectăm următoarele informații:

 • numele și locurile de muncă
 • informații de contact, inclusiv adresa de e-mail
 • informații demografice, precum codul poștal, preferințe și interese
 • alte informații relevante pentru sondaje, clienți si / sau oferte

Ce facem cu informațiile pe care le obținem

Avem nevoie de aceste informații pentru a înțelege necesitățile dumneavoastră și a vă oferi servicii mai bune, și, în special pentru următoarele motive:

 • Păstrarea unor înregistrări interne.
 • Folosirea informațiilor pentru a îmbunătăți produsele și serviciile oferite.
 • Transmiterea periodic a unor emailuri promoționale despre produsele și serviciile noi, oferte speciale sau alte informații care credem că vă interesează, folosind adresa de email pe care ați furnizat-o.
 • Din când în când, putem utiliza de asemenea informațiile dvs. pentru a vă contacta în scopuri unor sondaje de piață, și pentru a personaliza situl în funcție de interesele dumneavoastră.

Securitatea

Ne angajăm să vă asigur că informațiile dvs. sunt protejate. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea acestora folosesc proceduri fizice, electronice și manageriale pentru securizarea informațiilor colectate online.

Linkuri către alte situri

Situl poate conține linkuri către alte situri de interes. Odată ce ați utilizat aceste linkuri pentru părăsind acest sit, trebuie să rețineți că nu mai avem niciun control asupra celuilalt sit web. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea oricăror informații pe care le furnizați în timp ce vizitați aceste situri și, de asemenea, respectivele situri nu sunt reglementate de această declarație de confidențialitate. Trebuie să fiți prudenți și să căutați declarația de confidențialitate care se aplică pe situl în cauză.

Administrarea informațiilor dumneavoastră personale

S-ar putea să optăm pentru restricționarea colectării sau utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în următoarele moduri:

 • ori de câte ori vi se cere să completați un formular pe sit, căutați caseta unde aveți posibilitatea să faceți clic pentru a indica faptul că nu doriți ca informațiile să fie folosite de către oricine în scopuri de marketing direct
 • dacă anterior ați fost de acord să folosim informațiile dumneavoastră personale pentru scopuri de marketing direct, vă puteți răzgândi în orice moment, contactându-ne la office@multimedia.com.ro.

Nu vom vinde, distribui sau împrumuta informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terți dacă nu avem permisiunea dumneavoastră sau dacă nu suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Putem utiliza informațiile dumneavoastră personale pentru a vă trimite informații promoționale despre terțe părți care credem că vă interesează, dacă ne-ați spus că doriți ca acest lucru să se întâmple.

Puteți solicita detalii cu privire la informațiile personale pe care le deținem despre dvs. în conformitate cu legislația, contra unei mici taxe. Dacă doriți o copie a informațiilor deținute despre dvs. vă rugăm să ne scrieți la office@multimedia.com.ro.

Dacă credeți că există informații despre dvs. care sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să scrieți un e-mail cât mai curând posibil la adresa de e-mail de mai sus. Noi vom corecta cu promptitudine orice informații se dovedesc a fi incorecte.

C.I.F.: RO 14965117
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/4636/2021
Identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/4636/2021

Piaţa Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1
013701 Bucureşti, Sectorul 1

Tel./WhatsApp: +40 745 526 896

Email: office@multimedia.com.ro
Website: https://www.multimedia.com.ro/
Magazin online: https://www.telework.ro/
Editura: https://www.telework.ro/ro/editura/

 

 

This privacy policy sets out how we use and protect any information that you give when you use this website.

We are committed to ensure that your privacy is protected. Should we I ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

We may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

 • name and job title
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information I gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve the products and services.
 • we may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which I think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customize the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Cookies

We use cookies and third-party applications to improve our services when you visit our website. These applications may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this website in order to improve the functionality of the websites, and to offer you the best information about the goods and services of interest to you.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide while visiting such sites, and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

We may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at office@multimedia.com.ro

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about goods and services which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the legislation. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to office@multimedia.com.ro.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to us or email to us as soon as possible at the above email address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

MultiMedia SRL

VAT: RO 14965117
Trade Register ID: J40/4636/2021
Unique identifier at European level: ROONRC.J40/4636/2021
Piaţa Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1
013701 Bucureşti, Sectorul 1
Tel. +40 745 526 896
Email: office@multimedia.com.ro
Website: https://www.multimedia.com.ro/
Online shop: https://www.telework.ro/
Publishing house: https://www.telework.ro/ro/editura/