Crește volumul lucrărilor de construcții în România

În luna ianuarie 2022, volumul lucrărilor de construcţii a crescut faţă de luna ianuarie 2021 ca serie brută cu 12,9%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,4%.

Evoluţia lunară a lucrărilor de construcţii
(Evoluţia lunară a lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură, conform CAEN Rev.2 – ianuarie 2018 – ianuarie 2022- (serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate))

Ianuarie 2022 comparativ cu decembrie 2021

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, ca serie brută, cu 62,0%, scădere evidenţiată astfel: lucrările de reparaţii capitale (-67,4%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-65,0%) şi la lucrările de construcţii noi (-60,1%).

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi astfel: lucrările de construcţii inginereşti (-68,3%), clădirile nerezidenţiale (-61,1%) şi la clădirile rezidenţiale (-49,4%).

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 8,3%, creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+31,5%), lucrările de construcţii noi (+12,7%) şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente(+12,6%).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut astfel: clădirile rezidenţiale (+20,2%), clădirile nerezidenţiale (+12,9%) şi la construcţiile inginereşti cu 3,6%

Ianuarie 2022 comparativ cu ianuarie 2021

Volumul lucrărilor de construcţii ca serie brută a crescut pe total cu 12,9%. Pe elemente de structură, creştere s- a înregistrat la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+19,6%), lucrările de reparaţii capitale (+11,6%) şi la lucrările de construcţii noi (+11,0%).

Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 37,7%, respectiv cu 25,7%. Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţii ingineresti cu 6,0%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pe total cu 9,4%. Pe elemente de structură s-au evidenţiat creşteri astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+16,0%), lucrările de construcţii noi (+8,7%) şi lucrările de reparaţii capitale (+7,1%).

Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 38,4%, respectiv cu 24,7%. Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti cu 11,7%.

Indicii lucrărilor de construcţii

  • procente-

IANUARIE 2022 faţă de :

DECEMBRIE 2021

IANUARIE 2021

Construcţii – total

B

38,0

112,9

S

108,3

109,4

– pe elemente de structură:

Construcţii noi

B

39,9

111,0

S

112,7

108,7

Reparaţii capitale

B

32,6

111,6

S

131,5

107,1

Întreţinere şi reparaţii curente

B

35,0

119,6

S

112,6

116,0

– pe obiecte de construcţii:

Clădiri rezidenţiale

B

50,6

137,7

S

120,2

138,4

Clădiri nerezidenţiale

B

38,9

125,7

S

112,9

124,7

Construcţii inginereşti

B

31,7

94,0

S

103,6

88,3

B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de număr zile lucrătoare şi de sezonalitate ;

  • Indicii de volum în construcţii se determină prin deflatarea datelor valorice cu indicii de cost în construcţii pe elemente de structură şi pe obiecte de construcţii. Indicii de volum în construcţii sunt calculaţi pe total ramură construcţii (secţiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrări de intreţinere şi reparaţii curente) şi pe obiecte de construcţii (clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti).
  • Indicii lucrărilor de construcţii pe total se calculează ca medie aritmetică ponderată a indicilor pe elemente de structură sau a indicilor pe obiecte de construcţii.
  • Pe lângă indicii de volum în construcţii (serie brută), se calculează lunar şi indici ajustaţi cu numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate prin metoda regresivă, folosindu-se pachetul de programe JDEMETRA+ versiunea 2.2.0 (metoda TRAMO/SEATS), metodă recomandată de regulamentele europene referitoare la indicatorii pe termen scurt (Regulamentul Consiliului nr.1165/1998).

Sursa: Institutul Național de Statistică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *