Fish & Fishing

A detailed guide of everything you want and need to know about fish. A fish is…

Metodologii moderne în analiza intelligence

Metodologia, în analiza intelligence, constă din metodele folosite pentru a lua decizii despre amenințări, în special…

Călătoria în timp

Călătoria în timp implică deplasarea într-un timp diferit de cel prezent, în trecut sau în viitor,…

Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință

Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și…

Anomalii ale relativității generale

În timp, teoria generală a relativității a acumulat mai multe anomalii și discrepanțe, indicând necesitatea unor…

Viitorul științei – Știința științelor

Cum va arăta știința în viitorul apropiat? În primul rând, foarte strâns cuplată cu, dependentă chiar…

Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare

Recenzie: Imre Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical papers, volumul I, editată de John…

Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky – Aspecte psihologice și filosofice

Principalele aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile…

Isaac Newton despre acțiunea mediată

Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, până în zilele noastre. Una din cele…

Singularitățile ca limite ontologice ale relativității generale

Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și…