Banca Națională a României: Indicatori monetari în februarie 2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2022 un sold de 570 572,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,7 la sută (0,1 în termeni reali1) față de luna ianuarie 2022, iar în raport cu februarie 2021 s-a majorat cu 14,8 la sută (5,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 28 februarie 2022
(mil. lei)
feb. 2022/
ian. 2022
%
feb. 2022/
feb. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 409 482,8 0,2 19,3
Numerar în circulaţie ** 99 816,4 1,2 9,3
Depozite overnight *** 309 666,4 -0,1 22,9
M2 (masa monetară intermediară) 570 572,5 0,7 14,8
M1 409 482,8 0,2 19,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 161 089,7 1,8 4,8
M3 (masa monetară în sens larg) 570 572,5 0,7 14,8
M2 570 572,5 0,7 14,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 28 februarie 2022
(mil. lei)
feb. 2022/
ian. 2022
%
feb. 2022/
feb. 2021
%
Masa monetară (M3) 570 572,5 0,7 14,8
Active externe nete** 262 854,4 0,2 13,6
Active interne nete*** 307 718,1 1,1 15,8

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna februarie 2022 cu 1,3 la sută față de ianuarie 2022 (0,7 la sută în termeni reali), până la nivelul de 330 765,1 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,5 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,7 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,5 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,3 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,8 la sută (6,7 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 20,1 la sută a componentei în lei (10,7 la sută în termeni reali) și a majorării cu 5,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (4,3 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 28 februarie 2022
(mil. lei)
feb. 2022/
ian. 2022
%
feb. 2022/
feb. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 330 765,1 1,3 15,8
Credit neguvernamental în lei: 239 796,1 1,7 20,1
– gospodăriile populaţiei 138 538,2 1,0 15,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 101 257,9 2,7 27,3
Credit neguvernamental în valută: 90 969,1 0,3 5,9
– gospodăriile populaţiei 26 938,6 -0,9 -11,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 64 030,5 0,9 15,6

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

 

Creditul guvernamental2 a scăzut în luna februarie 2022 cu 0,5 la sută față de luna ianuarie 2022, până la 166 715,7 milioane lei. În raport cu februarie 2021, acesta a crescut cu 7,2 la sută (-1,2 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna februarie 2022 cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 481 340,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 12,6 la sută (3,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 63,7 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,2 la sută față de luna ianuarie 2022, până la 306 842,8 milioane lei. Comparativ cu luna februarie 2021, acestea au crescut cu 10,4 la sută (1,7 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 28 februarie 2022
(mil. lei)
feb. 2022/
ian. 2022
%
feb. 2022/
feb. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 481 340,1 0,5 12,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 306 842,8 -0,2 10,4
– gospodăriile populaţiei 164 759,3 -0,4 6,4
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 142 083,5 0,2 15,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 174 497,3 1,7 16,6
– gospodăriile populaţiei 121 542,6 1,3 12,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 954,6 2,8 25,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,4 la sută față de luna anterioară, până la 164 759,3 milioane lei și s-au majorat cu 6,4 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,2 la sută (până la 142 083,5 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna februarie 2021 au înregistrat o creștere de 15,4 la sută (6,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 36,3 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,7 la sută față de luna ianuarie 2022, ajungând până la nivelul de 174 497,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,7 la sută, până la 35 266,2 milioane euro). Comparativ cu luna februarie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16,6 la sută (14,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,3 la sută față de luna ianuarie 2022, până la 121 542,6 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,9 la sută (11,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,8 la sută față de luna ianuarie 2022, până la 52 954,6 milioane lei, respectiv cu 2,7 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro. Comparativ cu februarie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 25,9 la sută (24,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 63 din 14 martie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna februarie 2022 a fost de 100,58 față de ianuarie 2022 și 108,35 față de februarie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 17 978,7 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 148 737,0 milioane lei (solduri la 28 februarie 2022).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Sursa: Banca Națională a României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *