Actele normative aprobate de Guvernului României în 25 martie 2022

 1. PROIECTE DE LEGE
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

Modificările propuse vizează armonizarea prevederilor legii cu cele ale Regulamentului UE nr.1299/2013 privind fluxul de fonduri aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria și Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. De asemenea, se definesc mecanismele financiare aplicabile în activitatea de certificare, în relație cu Comisia Europeană, în acord cu prevederile financiare aferente cadrului de programare 2014-2020, și se creează cadrul legal privind asigurarea supracontractării în cadrul programelor ENI.

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022

Acordul privind programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România va reprezenta principalul instrument de sprijinire a eforturilor Republicii Moldova de dezvoltare durabilă și avansare pe calea reformelor și apropierii de Uniunea Europeană.

România va continua astfel să participe la consolidarea rezilienței Republicii Moldova în sectoare esențiale pentru societate precum energie, transport și infrastructură de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, independența mass-media, reforma administrației publice, afaceri interne, sănătate, educație, cultură și patrimoniu, cercetare, turism, competitivitate și industrie.

Acordul va permite acordarea de către Guvernul României a unei contribuții nerambursabile în beneficiul Republicii Moldova în valoare de 100 de milioane de lei, fonduri ce pot fi alocate pe o perioadă de șapte ani de la intrarea în vigoare a documentului.

Acordul a fost semnat în contextul ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova, desfășurate la Chișinău în luna februarie 2022.

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Actul normativ are ca obiect reglementarea unor măsuri care să conducă la creșterea numărului de clădiri renovate energetic.

Astfel, se urmărește eficientizarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor lucrări de intervenție care să conducă la o renovare, cel puțin, moderată, precum și a cheltuielilor necesare elaborării documentației tehnico-economice.

Modificările aduse programului multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe vor conduce la creșterea nivelului de ambiție în ceea ce privește renovarea energetică a acestora, prin obținerea a cel puțin 30% economii de energie primară, prin stabilirea unei liste actualizate de cheltuieli eligibile pentru renovare moderată sau aprofundată și prin creșterea nivelului de ambiție a indicatorilor de performanță pentru proiectele depuse în cadrul programului.

Aprobarea Ordonanței de Urgență contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, cu termen 31 martie 2022.

 

 • HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Actul normativ prevede repartizarea la bugetul de stat, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A pe anul 2021. Măsura se ia prin derogare de la OUG 3/2022.

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A dorește astfel să investească o parte din profitul obținut în anul 2021 pentru susținerea financiară a proiectelor de investiții ale societății, cum ar fi: continuarea Unităților 3 si 4 și retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă, dezvoltarea reactorilor nucleari mici și modulari, precum și proiectul ”Instalației de detritiere” de la CNE Cernavodă.

Pentru anul 2022, societatea și-a propus, prin Programul de investiții, dotări în valoare totală de 702,79 milioane lei.

Fondurile vor contribui la susținerea pachetului de măsuri din domeniul energiei pentru protejarea cetățenilor și economiei de creșterea prețurilor.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Actul normativ prevede repartizarea la bugetul de stat, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Măsura se ia prin derogare de la OUG 3/2022, justificată prin nevoia vitală de investiții a Societății, în contextul unei piețe a gazelor deficitară în raport cu cererea, la nivel european în următorii ani precum și pentru atingerea obiectivelor de creștere a portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi onshore și offshore, reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10%, declin anual al producției de gaze naturale sub 2,5%, extinderea duratei de exploatare a zăcămintelor mature de gaze naturale.

Iar decapitalizarea Societății, prin distribuirea unei cote procentuale ridicate de dividende ar afecta semnificativ realizarea acestor proiecte strategice, din perspectiva șanselor de finanțare/cofinanțare din surse proprii.

Fondurile vor contribui la susținerea pachetului de măsuri din domeniul energiei pentru protejarea cetățenilor și economiei de creșterea prețurilor.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă se prelungește până în 2033, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern.

Această schemă de sprijin instituie un mecanism transparent prin care se urmărește acoperirea diferenței dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficiență şi preţul de vânzare al acesteia. Prin Hotărârea adoptată astăzi s-au realizat o serie de modificări importante, care au fost deja aprobate de Comisia Europeană.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/schema-de-sprijin-pentru-promovarea-cogenerarii-de-inalta-eficienta-pe-baza-cererii-de-energie-termica-utila-se-prelungeste-pana-in-2033/

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Energiei a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, deținute de Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente», Tronsonul 2, aflat pe raza localității Balş din judeţul Olt

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes național ,,Varianta de ocolire a oraşului Beclean”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ,,Telecomunicații C.F.R.”·- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR-Călători”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a Planurilor Strategice Instituționale

Actul normativ actualizează metodologia de elaborare a Planului Strategic Instituțional și prevede corelarea acestui document cu procesul anual de elaborare și aprobare a bugetului de stat, astfel încât să se poată realiza conexiunea între politicile guvernamentale și buget, urmărindu-se astfel creșterea transparenței și cheltuielilor publice.

Astfel, conform noii metodologii, PSI se va elabora de către fiecare minister și va reprezenta principalul document sinteză pe baza căruia se vor desfășura negocierile cu Ministerul Finanțelor privind alocările bugetare. Actul normativ stabilește reponsabilități clare pentru instituțiile publice implicate în procesul planificare strategică, din punct de vedere al coordonării procesului și reglementează un sistem de monitorizare a performanței în raport cu implementarea PSI.

Aprobarea proiectului este un obiectiv asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență  având ca termen de implementare 31 martie  2022.

Info suplimentare:

Planul Strategic Instituțional este principalul instrument de management la nivelul unei instituții, având scopul de a planifica pe termen mediu politicile din domeniul de activitate.

Revizuirea acestei metodologii a fost necesară întrucât anual se adoptă un număr mare de acte normative, multe dintre acestea reprezentând modificări sau completări succesive ale altor acte normative, care se implementează parțial sau, în anumite cazuri, deloc. Acest fapt dovedește dificultatea pe care o au încă instituțiile publice centrale în a aborda coerent și predictibil soluționarea problemelor de pe agenda guvernamentală, iar pe de altă parte utilizarea limitată a datelor și analizelor de impact în scopul fundamentării soluțiilor ce se doresc a fi transpuse prin intermediul actelor normative.

PSI se elaborează începând din anul 2007 și a fost creat cu scopul de a sprijini atât ministerele în procesul decizional cât și guvernul în activitatea sa de coordonarea politicilor publice și reformare a sistemului de luare a deciziilor.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unității de cult deținătoare a unui teren aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programelor naționale de sănătate

Aprobarea actului normativ asigură continuitate în derularea programelor naţionale de sănătate, precum și dezvoltarea acestora pentru includerea unor noi beneficiari.

De asemenea, vor fi introduse noi programe și activități și se va renunța la altele care, în urma evaluării, nu își mai dovedesc eficiența.

Comunicatul Ministerului Sănătății: https://www.ms.ro/2022/03/25/hotararea-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate/

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Prin aprobarea Hotărârii de Guvern, se asigură acces sporit la servicii medicale în asistența medicală primară, oferite de către medicii de familie, pentru persoanele asigurate la cabinet, la domiciliu și la locul solicitării.

De asemenea, crește accesul la serviciile medicale furnizate de medicii de specialitate medicină fizică și de reabilitare, precum și la servicii de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament pentru asigurați.

La nivelul asistenţei medicale primare vor fi introduse servicii noi în pachetul de bază:

 • dezvoltarea pachetului de bază în asistența medicală primară, prin extinderea serviciilor medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, denumite servicii diagnostice și terapeutice, în mod similar cu serviciile acordate de medicii cu celelalte specialități clinice.

 • serviciile diagnostice și terapeutice pot fi acordate de medicii de familie atât la nivelul cabinetului, cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării (anterior se acordau doar la nivelul cabinetului anumite servicii pentru acordarea cărora este necesară o dotare corespunzătoare a cabinetului). Acordarea de către medicii de familie a unor servicii medicale diagnostice și terapeutice diversificate, conform curriculei de pregătire în specialitate, adaptate nevoii de îngrijiri a pacienților, atât la nivelul cabinetului, cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, creează premizele privind asigurarea accesului

permanent la serviciile medicale acordate de medicii de familie cu diminuarea perioadei de recuperare a sănătății și reducerea numărului de internări evitabile.

Noile servicii vor fi aplicate începând cu 1 aprilie 2022.

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Se introduc noi medicamente în lista celor compensate și gratuite pentru a oferi acces la tratamente inovative cât mai multor pacienți din România.

Comunicatul Ministerului Sănătății: https://www.ms.ro/2022/03/25/ministerul-sanatatii-extinde-lista-de-medicamente-gratuite-si-compensate-prin-introducerea-a-34-noi-molecule-incepand-cu-data-de-1-aprilie-2022/

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la proveniența, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind proveniența şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2022

Principalul element de noutate introdus prin actul normativ aprobat vizează interzicerea transporturilor de lemne din pădure pe timp de noapte. Prin modificarea acestei Hotărâri, nu se vor mai putea emite avize de însoțire în SUMAL, de la locul recoltării (din pădure), în intervalul orar 20:00-07:00 în perioada octombrie-martie și, respectiv, 22:00-06:00 în perioada aprilie-septembrie.

Comunicatul Ministerului Mediului: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/25%20martie%20Comunicat%20de%20presa%20HG%20SUMAL%20final.DOCX

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale Societăţii BĂIŢA S.A.

Măsura creează premise pentru revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenței asupra acestui operator economic şi pentru menținerea capacităților de exploatare a dolomitei, minereu folosit atât în construcții, cât și în metalurgie, pentru obținerea unor oțeluri dure. Astfel, vor fi convertite în acțiuni a obligațiile bugetare principale ale Societății BĂIȚA S.A. în cuantum de 8.539.948 lei, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Conversia obligațiilor bugetare principale în acțiuni se realizează în condițiile legii și conform prevederilor actelor constitutive, precum și cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat. Demersul va fi realizat de Ministerul Economiei, care deține 100% din acțiuni și care dispune de licența de exploatare a dolomitei, prin majorarea capitalului social pentru acţiunile emise în favoarea statului de societate şi înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor etapei a XXII-a 2022 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://www.madr.ro/comunicare/7419-continua-investitiile-in-combaterea-grindinei-si-a-secetei.html

 

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor şi alipirea acestuia la imobilul cu nr. M.F. 34551

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum şi pentru actualizarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind „Raportul anual de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024”

Guvernul a luat act de această notă.

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM privind Aprobarea efectuării donației unor bunuri mobile, aparţinând domeniului privat al statului Român către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina

România va dona 11 ambulanțe tip A și B către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina, potrivit Memorandumului adoptat de Guvern.

Guvernul răspunde astfel solicitării autorităților din Ucraina privind acordarea de asistență internațională în contextul gestionării situației generate de agresiunea militară rusă. Solicitarea de sprijin a fost adresată prin intermediul platformei Common Emergency Communication and Information System (CECIS) din cadrul mecanismului European Response Coordination Center (ERCC).

Cele 11 ambulanțe tip A și B sunt în cadrul serviciilor județene de ambulanță, precum și în cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență.

 

 

Contact:

Biroul de presă al Guvernului presa@gov.ro

Telefon: +4021.314.34.00

Website: http://www.gov.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/guv.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d